ACP/PRP metoda

Autologní kondiciovaná plasma

Autologní kondiciovaná plasma - ACP/PRP

ACP/PRP (Autologous Conditioned Plasma) je nová, bezpečná a velmi účinná biochirurgická metoda, vycházející z nových poznatků tkáňového inženýrství. K léčbě pohybového aparátu využívá hojivých účinků látek z vlastního těla pacienta - upravenou krevní plasmu, která je obohacena aktivovanými krevními destičkami - trombocyty, obsahující růstové a protizánětlivé faktory. Někdy se také hovoří o PRP "Platelet Rich Plasma" - plasma obohacená o trombocyty. ACP / PRP byla vyvinuta za účelem cílené léčby poškozené chrupavky u artrózy malých a velkých kloubů a sportovních úrazů, ale její terapeutické možnosti jsou mnohem širší. S výhodou ji lze použít po terapeutických a rekonstrukčních artroskopických operacích kloubů, kde významně urychluje procesy hojení a regenerace poškozených tkáňových struktur - dle vědeckých prací až o 50% rychlejší hojení, což má velký význam nejen u sportovců. Klinické výsledky u léčby kloubní artrózy metodou ACP jednoznačně prokázaly ústup bolesti a zlepšení kloubní pohyblivosti.

Podstata účinku této bioterapie je založena především na vlastnostech krevních destiček, které v aktivovaném stavu uvolňují bílkoviny růstových a protizánětlivých faktorů. Tyto faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (chrupavky, šlachy, vazy, kosti a kůže) hojivé regenerační a reparační procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do nemocných tkání dochází především k:

  • protizánětlivým procesům
  • urychlení hojivých procesů
  • zábraně přechodu onemocnění do chronického stavu
  • regeneraci a reparaci poškozených tkáňových struktur

Nenahraditelná funkce krevních destiček je evidentní při každém poškození celistvosti tkání lidského těla. Při každé oděrce, říznutí atd. dochází k složité reakci našeho organismu, jejímž cílem je zastavení krvácení a obnova těch struktur, které se v místě poškození nacházely. A právě na regeneraci původních tkání se zásadně podílí růstové a protizánětlivé faktory uvolněné z aktivovaných destiček, které jsou v léčivém procesu naprosto nezbytné.


Léčebné spektrum - indikace k léčbě

Váše zdraví začíná u nás!

Pro více informací volejte +420 495 269 768 nebo nám napište: