Postup při léčbě

Postup při ACP léčbě pohybového aparátu

JAK SE POSTUPUJE PŘI ACP METODĚ LÉČBY?

Metoda ACP je založená na odběru vlastní krve. Čerstvé sérum získané z této krve je po speciální úpravě injekčně aplikováno přímo do postiženého místa. Jedná se o běžný ambulantní zákrok, u kterého nejsou používána anestetika.


Před výkonem

Posledních 24 hodin před aplikací doporučujeme pitný režim s příjmem 2-3 litrů nealkoholických tekutin, z toho poslední půllitr dvě hodiny před výkonem. Posledních 24 hodin nekonzumujte žádné tučné potraviny a mléčné nápoje. Získáme tak větší množství kvalitního nechylózního séra. Před léčbou je vhodné dočasně vysadit protizánětlivé léky - nesteroidní antirevmatika (Ibalgin, Aulin, Voltaren atd.). U warfarinizovaných pacientů je nutná úprava dávkování tak, aby hodnota INR byla před aplikací pod 2,0. Akutní infekční onemocnění jsou kontraindikací výkonu. Před zahájením léčby obdržíte k podpisu Informovaný souhlas pacienta, kde jsou shrnuty veškeré informace o postupu léčby ACP.


Postup při výkonu

  • Na základě telefonického objednání se dostavte do naší ortopedické ambulance a vezměte s sebou veškerou zdravotní dokumentaci a vyšetření (RTG, MRI, UZ atd.), týkající se Vašich obtíží.
  • Lékař Vás vyšetří a podle dostupných údajů navrhne optimální léčebný postup.
  • Odběr krve se za přísně aseptických podmínek provádí nejčastěji z žíly horní končetiny.
  • Po odebrání cca 10 ml krve do speciální zkumavky se krev dále zpracovává v přístroji, kde dojde k oddělení plasmy bohaté na krevní destičky od ostatních krevních elementů. Destičky se mimo krevní řečiště přirozeně aktivují.
  • Plasma bohatá na aktivované trombocyty uvolňující léčivé růstové a protizánětlivé faktory je poté opět za přísně sterilních podmínek injekčně aplikována do oblasti poranění, zánětu či kloubu. V místě aplikace je chvíli cítit mírný tlak. Bolestivost je srovnatelná s obstřikem kloubu, a je zpravidla dobře snášena. Místo vpichu se přelepuje náplastí, kterou můžete za cca 2 hodiny odstranit.
  • Celá léčebná procedura tak trvá 20 minut.
  • Aby léčba byla i dlouhodobě efektivní, je nutné dle diagnózy provést několik aplikací ACP zpravidla v týdenních intervalech. Prodloužení intervalu mezi aplikacemi neovlivní výsledek léčby. Typická léčba velkého kloubu zahrnuje 5 aplikací ACP v pěti týdnech, kdy v průběhu léčby dochází k postupnému ústupu obtíží, snižování bolestivosti a zlepšení hybnosti kloubu či oblasti.
  • Po výkonu není třeba pracovní neschopnosti, pouze v den aplikace vyloučení velké fyzické námahy a tepelně zatěžujících procedur jako bazény, vířivky, sauny, solária, kryokomory atd. Další dny můžete dělat vše prakticky bez omezení, avšak léčenou část těla je nutné šetřit. Rozsah omezení stanoví ortoped.

Váše zdraví začíná u nás!

Pro více informací volejte +420 495 269 768 nebo nám napište: